Regulamin wypożyczalni

 1. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe oraz numer kontaktowy.
 4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
 5. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
 6. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 3 doby liczone od momentu wypożyczenia stroju.
 7. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera opłatę karną – 50% stawki podstawowej razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
 8. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczena.
 9. Okres wypożyczenia stroju liczy sie od momentu jego wypożyczenia.
 10. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.
 11. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony.
 12. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie stroju od momentu wypożyczeniav do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
 13. Stroje powinny być użytkowane zgodnie z wymogami prawnymi a gdyby wymóg ten został przez wypożyjczającego naruszony to zastosowanie mają przepisy właściwych kodeksów prawnych.
 14. W przypadku niedokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktalnj ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 15. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 16. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.
 17. Przy wypożyczaniu przez firmy, domy produkcyjne itp. wymagana jest umowa z wydrukowaną datą i pieczątką.